About Us

MEDIACJE

Mediacje są zjawiskiem w świecie powszechnym, ponieważ nieustannie mamy do czynienia z czynnikami wywołującymi spory.

Każdy z nas inaczej postrzega sytuację konfliktową, inaczej zarządza kryzysem, a także inaczej odnosi się do stron sporu. Dlatego też proponujemy Państwu prowadzenie mediacji przy rozwiązywaniu konfliktów, do których dochodzi zarówno na gruncie handlowym, jak i pracowniczym.