mgr Aneta Gibek-Wiśniewska

Członek Rady Programowej
Brief info

Aneta Gibek-Wiśniewska przez wiele lat orzekała w sprawach cywilnych oraz pracowniczych jako Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu.

Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką, pozostając Stałym Mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Była również w latach 2012-2016 przewodniczącą Komisji Mediacyjnej Centrum Mediacyjnego NRA przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu.

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie mediacji cywilnych, w tym w rozwiązywaniu sporów gospodarczych pomiędzy firmami reprezentującymi kapitał krajowy i zagraniczny oraz jednostkami sektora publicznego i społecznego. Jest autorką wielu projektów i ekspertyz z dziedziny mediacji gospodarczych. Współautorką innowacyjnego przedsięwzięcia pt. „Mediacja to nic nie kosztuje”, współrealizowanego z Sądem Okręgowym w Opolu oraz prelegentką wielu konferencji dotyczących mediacji.

Jako uznany autorytet w dziedzinie mediacji Aneta Gibek-Wiśniewska jest również ceniona za bogatą wiedzę psychologiczną, pozwalającą jej na skuteczniejsze prowadzenie postępowań mediacyjnych i lepszą pomoc dla obu stron rozwiązywanych konfliktów. Wszystko to pozwala jej na świadczenie usług, edukowanie i promowanie rozwiązań na najwyższym poziomie z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji. W swojej codziennej pracy mediacyjnej stawia na nadrzędne zasady, wśród których znajdują się staranność, gwarancja pełnej dyskrecji. Działa w oparciu o Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Mediacje to jej pasja, dlatego lubi dzielić się swoją wiedzą, szkolić profesjonalnych mediatorów i prowadzić spotkania edukacyjne. Jest przekonana, że zdecydowaną większość sporów można rozwiązać pozasądowo. Jej celem jest pomoc ludziom, m.in. poprzez upowszechnianie i profesjonalizację mediacji w Polsce.