Formularz wstąpienia do Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora

Administratorem danych osobowych będzie Fundacja Sulisław z siedzibą w Sulisławiu 24 (49-200 Grodków) Członek Klubu ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Oświadczenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Sulisław z siedzibą w Sulisławiu 24 (49-200 Grodków) w celach statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Fundację Sulisław, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w celu promocji PKNiS zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
Zobowiązuję się do zachowania poufności wszelkich danych dotyczących funkcjonowania PKNS, zarówno w czasie uczestnictwa w strukturach PKNiS, jak i po jego ustaniu.
Zapoznałem się z Regulaminem PKNiS i akceptuje jego postanowienia