Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą świadomych przedsiębiorców legitymujących się szerokim doświadczeniem w obszarze zarządzania firmami rodzinnymi.

Drobiazgowo badamy historię i strukturę firm rodzinnych, analizując drogę do sukcesu, w tym sytuacje kryzysowe i sposoby ich rozwiązywania. Naukowo analizujemy wpływ przedsiębiorstw rodzinnych na sytuację gospodarczą państw rozwiniętych, ponad wszelką wątpliwość udowadniając ich korelację.

Wiemy też, że silna rodzina gwarantuje rozwój firmy i zapewnia synergię niezbędną do osiągnięcia postawionych celów.

Dzięki firmie rodzinnej poszczególni członkowie stają się silniejsi, rodzina jest w stanie przetrwać trudne sytuacje, a sukces firmy staje się wielopokoleniowym symbolem rodu.

Świadomi tego faktu, postanowiliśmy w ramach Fundacji Instytutu Sulisław powołać Polski Klub Nestora i Sukcesora, w którym będziemy mogli dzielić się z Państwem wiedzą i doświadczeniem.

Klub jest zrzeszeniem całkowicie dobrowolnym i samorządnym, kreującym nowe płaszczyzny dla współdziałania, realizacji przedsięwzięć biznesowych, edukacji i wymiany doświadczeń w duchu postoświeceniowej idei dzielenia się wiedzą.

Cele i zadania PKNS

 • wspieranie rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej;
 • reprezentacja interesów ogólnopolskiego środowiska przedsiębiorców firm rodzinnych, intelektualistów, naukowców i przedstawicieli wolnych zawodów;
 • umacnianie zasad gospodarki rynkowej;
 • współpraca i pomoc w nawiązywaniu relacji biznesowych;
 • szkolenia i podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców firm rodzinnych;
 • propagowanie procesu sukcesji, wartości, własności i relacji w firmach rodzinnych;
 • upowszechnianie informacji o istotnych dla środowiska przedsiębiorców zmianach prawnych;
 • praca na rzecz budowy prestiżu i realnej siły ogólnopolskiego środowiska biznesu rodzinnego;
 • dbałość o wysoki poziom moralny i etyczny przedsiębiorców;
 • integracja firm rodzinnych, w tym propagowanie zasad wzajemnej pomocy i współpracy między nimi oraz zdrowego stylu życia;
 • inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej, zdrowotnej i kulturalnej;
 • propagowanie i wspieranie akcji dobroczynnych;
 • tworzenie zasad funkcjonowania firm rodzinnych.
Pałac Sulisław

Siedziba Klubu

Pałac Sulisław od pokoleń jest domem znakomitych rodów i miejscem spotkań firm rodzinnych.

Sprawdza się więc doskonale jako siedziba Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora. To miejsce spotkań właścicieli firm rodzinnych, wymiany doświadczeń, warsztatów, studiów, szkoleń, edukacji i rozwoju świadomości nestora i sukcesora w firmach rodzinnych z Polski.

Jak zostać członkiem?

Zapraszamy do Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora przedsiębiorców rodzinnych, intelektualistów i przedstawicieli wolnych zawodów.

Ofertę tę kierujemy zwłaszcza do właścicieli firm rodzinnych, którzy patrzą w przyszłość i chcą w sposób świadomy zarządzać przedsiębiorstwem zarówno w okresie rozwoju, jak i w momencie przekazywania przedsiębiorstwa swoim następcom.