Autor: dr Jerzy Bar

Nestor i Sukcesor

Model zarządzania firmą rodzinną z uwzględnieniem jej cyklu życia.

Rozdział I.
„Identyfikacja pojęcia firmy rodzinnej”

Rozdział II
„Cykl życia firmy rodzinnej”

Rozdział III
„Identyfikacja cech charakterystycznych dla firm rodzinnych”

Rozdział IV
„Współczesne modele zarządzania wykorzystywane w firmach rodzinnych”

Rozdział V
„Model zarządzania firmą rodzinną oraz podsumowanie (wnioski)”