POLSKI KLUB NESTORA I SUKCESORA

Rada ekspertów

Radę PKNS tworzą nestorzy i sukcesorzy firm rodzinnych legitymujący bogatym doświadczeniem w życiu gospodarczym i społecznym.

Rada Klubu dzięki swojemu doświadczeniu inspiruje Zarząd PKNS do konkretnych działań, rekomenduje kierunki rozwoju PKNS, jak i wspiera jego działalność.

Poszczególni członkowie Rady służą swoją pomocą członkom PKNS w podejmowaniu trudnych decyzji w przedsiębiorstwach oraz wspierają ich poprzez profesjonalne szkolenia i warsztaty.

dr inż. Jerzy Bar
Prezes Rady Programowej
dr inż. Jerzy Bar

Pomysłodawca, twórca i nestor grupy firm rodzinnych Towarzystwo Inwestycyjne BTA. Laureat wielu nagród gospodarczych. W 2015 r. przyznany tytuł „Heros polskiej gospodarki”, w 2016 r. laureat Złotego Lauru Umięjętności i Kompetencji”.

prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys
Wiceprezes Rady Programowej
prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys

Współpracownik uczelni w kraju, w tym UKSW – Warszawa, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski – Olsztyn, SGH – Warszawa i zagranicą, w tym THW Ingolstadt, RGGU – Moskwa, UMB Bańska…

mgr inż. Piotr Mildner
Wiceprezes Rady Programowej
mgr inż. Piotr Mildner

Ekspert w dziedzinie budowy i rozwoju biznesu międzynarodowego w dziedzinie chemii i farmacji. Wykształcenie inżynierskie zdobyte w SGGW zostało pogłębione w Szkole Biznesu Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku oraz na uniwersytecie INSEAD w Paryżu. Doświadczenie…

Czesław Czapliński
Członek Rady Programowej
Czesław Czapliński

Od roku 1979 mieszka w Nowym Jorku i Warszawie. Autor 41 albumów i książek, wielu filmów dokumentalnych, miał ponad 200 wystaw fotograficznych, m.in. w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum…

Gabriela Nessmann
Członek Rady Programowej
Gabriela Nessmann

Ukończyła Pedagogikę specjalną, Psychologię oraz Wychowanie Muzyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W 1980 otworzyła szkołę muzyki, tańca i teatru muzycznego w Goch. W latach 1980-1989 była członkiem Jeunesses Musicales. Członek Komisji Międzynarodowej Współpracy i Kulturalnej Wymiany…

prof. Chandra Mohan Bhandari
Członek Rady Programowej
prof. Chandra Mohan Bhandari
Marzena Rudnicka
Członek Rady Programowej
Marzena Rudnicka

Autorka innowacyjnych rozwiązań w silver economy, m.in. systemu certyfikacji dóbr i usług dla osób starszych OK SENIOR oraz publikacji „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” , „Seniorzy w województwie opolskim – szanse i wyzwania” oraz…

mgr Aneta Gibek-Wiśniewska
Członek Rady Programowej
mgr Aneta Gibek-Wiśniewska

Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką, pozostając Stałym Mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Była również w latach 2012-2016 przewodniczącą Komisji Mediacyjnej Centrum Mediacyjnego NRA przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Posiada wieloletnie i…

Paweł Tyła
Członek Rady Programowej
Paweł Tyła
Klaudia Majkowska
Członek Rady Programowej
Klaudia Majkowska
mgr inż. Krzysztof Majkowski
Członek Rady Programowej
mgr inż. Krzysztof Majkowski
Piotr Muszyński
Członek Rady Programowej
Piotr Muszyński
mgr Jarosław Tokarczyk
Członek Rady Programowej
mgr Jarosław Tokarczyk
Bartosz Tokarczyk
Członek Rady Programowej
Bartosz Tokarczyk
Łukasz Włodarczyk
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Łukasz Włodarczyk
Andrzej Malinowski
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Andrzej Malinowski
dr hab. Adam Marciniec
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
dr hab. Adam Marciniec
prof. Janusz Dyduch
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
prof. Janusz Dyduch
Leszek Paczyński
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Leszek Paczyński
mgr Sebastian Kotow
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
mgr Sebastian Kotow
Beata Tokarczyk
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Beata Tokarczyk
Piotr Zesiuk
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Piotr Zesiuk
Tomasz Leśniak
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Tomasz Leśniak
Piotr Wyszogrodzki
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Piotr Wyszogrodzki
prof. zw. dr hab. Maria K. Byrski
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
prof. zw. dr hab. Maria K. Byrski
Krzysztof Tarka
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Krzysztof Tarka
ks. dr Wiesław Niewęgłowski
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
ks. dr Wiesław Niewęgłowski
Magdalena Foltys
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Magdalena Foltys
Karolina Paczyńska
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Karolina Paczyńska
Janik Nessmann
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Janik Nessmann
Ewa Bar-Kużdżał
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Ewa Bar-Kużdżał
Tomasz Bar
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Tomasz Bar
Piotr Michalczyk
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ
Piotr Michalczyk

DODATKOWO DO ZADAŃ RADY KLUBU NALEŻY:

  • uchwalanie Regulaminu Klubu;
  • podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działań Klubu;
  • ocena pracy Zarządu Klubu i jego sprawozdań z działalności oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;
  • ustalanie wysokości składek członkowskich;
  • wybór członków Zarządu.