dr inż. Jerzy Bar

Prezes Rady Programowej
Brief info

Ukończył studia na Politechnice Rzeszowskiej w 1987 roku. Od wielu lat specjalizuje się w inwestowaniu w nowoczesne, funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników budynki biurowe, jak również w obiekty zabytkowe. Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Pomysłodawca, twórca i nestor grupy firm rodzinnych Towarzystwo Inwestycyjne BTA. Laureat wielu nagród gospodarczych. W 2015 r. przyznany tytuł „Heros polskiej gospodarki”, w 2016 r. laureat Złotego Lauru Umięjętności i Kompetencji”.