Marzena Rudnicka

Członek Rady Programowej
Brief info

Fundator oraz prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który integruje podmioty komercyjne, organizacje pozarządowe działające w obszarze usług dla osób starszych oraz przedstawicieli samorządów i rządu z obszaru gospodarki senioralnej.

Autorka innowacyjnych rozwiązań w silver economy, m.in. systemu certyfikacji dóbr i usług dla osób starszych OK SENIOR oraz publikacji „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej” , „Seniorzy w województwie opolskim – szanse i wyzwania” oraz „Nowa Jakość dla Seniora”.

Od 2015 roku jest członkiem zespołu powołanego w Brukseli przy dwóch wydziałach Komisji Europejskiej – DG CONNECT i DG GROW, który w ramach programu „Otoczenie przyszłości” przygotowuje Europejskie Ramy Referencyjne dla Mieszkalnictwa Przyjaznego Wiekowi. Członek Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów. Ekspert współpracujący z Komitetem Nauk Demograficznych PAN.
Marzena Rudnicka jest ponadto przedsiębiorcą, właścicielką firmy Rudnicka & Consulting oraz wiceprezydentem URBI Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego. a także Ekspertem w Centrum im. Adama Smitha w dziedzinie budownictwa i inwestycji.